Archive

Čime na odmor?

Evo još jednog leta! Svi žude za odmorom, a koriste ga samo oni koji mogu. Međutim, ni njima nije lako jer valja doneti odluku o izboru mesta i izboru prevoza.Izbor mesta, kako u pogledu geografskog određenja tako i pogledu kvalitete smeštaja diktira platežna moć korisnika, dok je kod izbora vrste prevoza drugačija situacija. Naravno, ovde govorimo o udaljenostima koje daju mogućnost izbora, jer ako je u pitanju odredište udaljeno više hiljada kilometara suvišno je postavljati pitanje čime ćemo putovati (osim…

0
Detaljnije

Motociklisti kao žrtve saobraćaja

U prošlom tekstu smo upozorili na opasnosti kojima su izloženi motociklisti u saobraćaju, a koje sami uzrokuju. Sada smo dužni upozoriti na one slučajeve u kojima motociklisti stradaju bez ikakve vlastite krivice, kao i na činioce koji najčešće dovode do nezgoda sa posledicama po njih.VELIČINA. Svima je poznato da je ljudska sposobnost opažanja objekata koji se kreću prirodno podešena tako da čini selekciju prema kojoj se prvo uočavaju veći objekti. To se posebno odnosi na okolnosti u kojima postoji neprekidno…

1
Detaljnije

Motocikl – užitak i opasnost

U današnje vreme vozilo na dva ili tri točka – pod popularnim nazivom motocikl je sve češće korišćeno prevozno sredstvo, naročito u gradskim sredinama. Zbog ove okolnosti saobraćajna situacija postaje složenija i komplikovanija. Uzimajući u obzir sve elemente koji saobraćaj čine opasnim, možemo reći da faktor rizika eksponencijalno raste činjenicom da se na javnim putevima javljaju vozila čija sigurnost zavisi o sposobnosti vozača koji njima upravljaju da održavaju balans na dva ili tri točka u svim okolnostima i pri svim…

1
Detaljnije
POSETITE NAS