U prošlom tekstu smo upozorili na opasnosti kojima su izloženi motociklisti u saobraćaju, a koje sami uzrokuju. Sada smo dužni upozoriti na one slučajeve u kojima motociklisti stradaju bez ikakve vlastite krivice, kao i na činioce koji najčešće dovode do nezgoda sa posledicama po njih. VELIČINA. Svima je poznato da je ljudska sposobnost opažanja objekata koji se kreću prirodno podešena tako da čini selekciju prema kojoj se prvo uočavaju veći objekti. To se posebno odnosi na okolnosti u kojima postoji…