Evo još jednog leta! Svi žude za odmorom, a koriste ga samo oni koji mogu. Međutim, ni njima nije lako jer valja doneti odluku o izboru mesta i izboru prevoza. Izbor mesta, kako u pogledu geografskog određenja tako i pogledu kvalitete smeštaja diktira platežna moć korisnika, dok je kod izbora vrste prevoza drugačija situacija. Naravno, ovde govorimo o udaljenostima koje daju mogućnost izbora, jer ako je u pitanju odredište udaljeno više hiljada kilometara suvišno je postavljati pitanje čime ćemo putovati…