Primer iz naše prakse pomoći će vam da shvatite kako funkcioniše postupak naknade štete i koliko je bitno voditi računa i biti odgovoran prema sebi i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Vozač, ujedno i vlasnik vozila, zaustavio je automobil na benzinskoj stanici. Sam je natočio benzin, a radnik benzinske stanice natočio je plin, budući da je automobil imao i rezervoar za benzin i za plin. Prilikom utakanja plina došlo je do zapaljenja i eksplozije u kojoj su povređeni supruga i devetogodišnji sin vozača, kao i sam vozač prilikom spašavanja porodice iz zapaljenog auta.

Nakon nezgode u kojoj su vozač i njegova supruga lakše, a dete teže povređeni, porodica je podnela četiri tužbe za naknadu štete. Tužbeni zahtevi vozača protiv osiguravača i benzinske stanice su odbijeni. Odbijen je i tužbeni zahtev supruge protiv osiguravajuće kuće.

Sud je presudio samo u korist maloletnog sina, koji je takođe podneo tužbeni zahtev protiv osiguravača vozila.

Kako su utvrdili sudski veštaci, plinska instalacija na vozilu koje se zapalilo prilikom utakanja plina bila je tehnički neispravna i bez valjane atestne dokumentacije. Tokom sudskih postupaka vlasnik je priznao kako je plin utočio jer nije imao novca iako je znao da instalacija nije atestirana, čime je ugrozio svoju porodicu i sebe.

Vozilo koje je krivicom vlasnika tehnički neispravno, odnosno ima ugrađenu neatestiranu i neispravnu plinsku instalaciju smatra se opasnom stvari za koju je odgovoran vlasnik.

Međutim, za štetu koju pretrpe treće osobe, krivica i odgovornost vlasnika ne oslobađaju osiguravača prema trećim osobama.

Savet ako se nađete u sličnoj situaciji

Ne dovodite svoj život i tuđe živote u opasnost, proverite ispravnost automobila pri kupovini. U ovom se slučaju pokazalo kako je otac doveo u opasnost celu porodicu jer je želeo da uštedi.

Kada vam se dogodi nezgoda, odmah prikupite sve dokaze s mesta događaja, policijski zapisnik i utvrdite svedoke . Takođe, prikupite i čuvajte medicinsku dokumentaciju o telesnim i psihičkim posledicama nezgode za sve učesnike u događaju. Angažujte iskusnog advokata koji će podneti  što precizniji tužbeni zahtev uz sve potrebne dokaze i tumačenja o toku događaja, njegovim posledicama i odgovornosti tuženog.

U suprotnom, može se dogoditi da vaš tužbeni zahtev bude odbijen zbog nedostatka dokaza ili nejasnom iskazu o uzroku događaja i odgovornosti fizičkog ili pravnog lica, te ne ostvarite pravo na odštetu iako vam je zdravlje pri događaju narušeno ili ste pretrpeli kakvu drugu štetu izazvanu tuđom krivicom. Pritom ćete još kao tužilac zbog izgubljene parnice morati snositi znatne vlastite troškove, ali i troškove tuženog.

Pre svega vodite računa o bezbednosti. Ukoliko se nezgoda desi, obratite se Bonus grupi koja će vam na najjednostavniji način pomoći da ostvarite vaše pravo na naknadu štete.