Kupoprodaja vozila za razliku od kupoprodaje drugih pokretnih stvari ima svoje specifičnosti koje bi trebalo poštovati kako bi se izbegle posledice ponašanja koja nemaju nikakve veze sa činjenjem ili propuštanjem prodavca nakon kupoprodaje, preciznije rečeno, isplate kupoprodajne cene i predaje vozila u posed kupcu.

Pre svega, treba naglasiti da kupoprodaja motornog ili priključnog vozila koje podleže registraciji (bez obzira da li se radi o jednokratnoj ili onoj registraciji koja se prema propisima mora obnavljati svake godine) u formalnom smislu ima dosta sličnosti sa kupoprodajom nepokretnosti. Naime, i kod kupoprodaje vozila i kod kupoprodaje nekretnina vredi zakonska odredba da se moraju obaviti pismenim putem. Dakle, za razliku od kupovine drugih pokretnih stvari (kao što su npr. mašina za pranje veša ili sudova, frižidera, raznih drugih uređaja na motorni ili električni pogon) kupoprodaja vozila čini pravne efekte samo ako je izvršena u pismenoj formi.

Druga pojedinost koju, osim zaključenja ugovora u pisanom obliku, treba imati na umu je da takav ugovor mora biti snabdeven potvrdom nadležnog organa (javnog beležnika) da je izvršio overu potpisa prodavca i kupca. Bez ove potvrde nastupa više problema od kojih treba spomenuti dva najvažnija:

  1. Ukoliko dođe do spora između prodavca i kupca u bilo kom pogledu vezanom za tu kupoprodaju svaka strana može, sa više ili manje uspeha, osporavati sve ili pojedine njegove odredbe, pa čak i postaviti pitanje isplate kupoprodajne cene. Ovo naročito vredi u slučaju da prilikom sačinjenja ugovora koji nema klauzulu overe potpisa, osim kupca i prodavca samom činu pisanja ugovora nisu navedeni prisutni svedoci (sa njihovim potpisima na dokumentu) koji bi mogli potvrditi ili osporiti pojedine tvrdnje stranaka u sporu.
  2. Svako vozilo koje podleže registraciji se prema Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a Srbije. Registracija se, naravno vrši u MUP-u i tom prilikom ovlašćeni radnik sigurno neće prihvatiti dokumentaciju koja ne sadrži ugovor o kupoprodaji sa overom potpisa kupca i prodavca.

 

Postavlja se pitanje – koje posledice može da trpi prodavac ako ne sačini ugovor koji smo naveli? Prema odredbama Zakona o osiguranju imovine i lica, kao i odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju vlasnik vozila (dakle ono lice koje je upisano u jedinstveni registar vozila) je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje je primio na prevoz. To znači da će on odgovarati za štetu koja tim vozilom bude pričinjena bez obzira na to ko je u trenutku štete tim vozilom upravljao. To se naročito odnosi na slučaj da eventualno vozilo nije registrovano, jer u tom slučaju osiguranje više nije obavezno da prema ugovoru o osiguranju umesto vlasnika izvrši isplatu naknade štete, već to direktno obavezuje vlasnika. Ukoliko ste vozilo prodali, a niste sačinili ugovor o kupoprodaji i overili ga kod nadležnog organa nema mogućnosti da izbegnete naknadu nastale štete bez obzira što ju je uzrokovao kupac (ili neko drugo lice koje je u trenutku nastanka štete upravljalo vozilom), jer u tom slučaju oštećeno lice ima pravo da se naknadi od vozača, ali što je nezgodno – i od Vas. I to ne samo u određenom iznosu, već pošto se radi o tzv. solidarnoj odgovornosti, od Vas može naknaditi čitavu sumu iako ima puno saznanje da Vi nemate nikakve veze sa nastalom štetom. Mnogim prodavcima koji su u dobroj veri prodali vozilo nekom kupcu na auto-pijaci i nisu overili ugovor se to dogodilo i zato Vas upozoravamo u nadi da se neće dogoditi i Vama.

Kad smo već kod auto-pijace neka Vam ne padne na pamet da prodate vozilo i na molbu preprodavaca automobila (što je njihova uobičajena praksa) potpišete punomoć kojom njega ili neko treće lice ovlašćujete da izvrši sve potrebne radnje radi kupoprodaje ili registracije vozila, jer tek tada u punoj težini i sa mnogo više odgovornosti možete da budete terećeni za svaku štetu koja se upotrebom tog vozila počini, uključujući i krivična dela nelegalnog raspolaganja vozilom ili njegovim delovima.