Šta je naknada štete na vozilu?

S obzirom da se susrećemo sa sve većim brojem vozila na putevima kao i  učesnicima u saobraćaju,samim tim dolazimo i do povećanog rizika od saobraćajne nezgode.

Naknada štete na vozilu, podrazumeva kako naknadu štete na automobilu, tako i naknadu štete u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao i autobus, traktor, teretna vozila kao i sva druga prevozna sredstva ili bilo koji drugi tip naknade štete u saobraćaju.
Za razliku od opštih pravila o naknadi štete, u oblasti saobraćaja se pored odgovornog lica-štetnika pojavljuje i društvo za osiguranje sa kojim je isti zaključio Ugovor o obaveznom osiguranju, tako da oštećeni svoj zahtev za naknadu štete može uperiti i prema njemu bilo neposredno bilo uz utuženje štetnika.

Šta mi je potrebno od dokumenata da bih dobio naknadu štete?

Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa izjavama učesnika i skicom lica mesta ili bilo koji dokaz o osnovanosti odštetnog zahteva (sudska odluka ili rešenje sudije za prekršaje, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno tehničke struke u istražnom postupku i sl.);

Izveštaj lekara o povredama koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi (otpusna lista, izveštaj lekara specijaliste, računi o kupovini lekova i pomagala u vezi nezgode, izveštaj lekarske komisije, zdravstveni karton i ostala dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju);

Podatak o vozaču koji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana saobraćajna nezgoda;

Dokaz o neostvarenim prihodima u periodu sprečenosti za rad zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade, računi i sl.);

Dokaz o nastaloj materijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi (uništena odeća, mobilni telefon, pokretne stvari – laptop i sl.);

Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad, potvrda o visini Vaše zarade ostvarene u poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode, kao i potvrda o visini Vaših primanja tokom perioda sprečenosti za rad;

Dokaz o šteti ukoliko su se dogodili u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i sl.;

Dokaz o šteti ukoliko su se dogodili u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i sl.

Koji su uslovi da bih imao/la pravo na
naknadu štete?

Vozač mora posedovati ispravnu vozačku dozvolu

Vozač ne sme upravljati vozilom pod dejstvom alkohola ili nedozvoljenih supstanci

Vozač ne sme počiniti saobraćajnu nezgodu sa namerom

Vozač ne sme samovoljno napustiti mesto nezgode, a da nije prosledio svoje lične podatke i podatke o osiguranju

Vozač ne sme upotrebljavati vozilo u druge svrhe, kao što je to naznačeno u osiguravajućem ugovoru

Vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi mora biti tehnički ispravno.

Saobraćajne nezgode se kategorizuju na lakše, teške, i saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. U slučaju saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom naknada štete se isplaćuje užim članovima porodice preminulog.

Šta podrazumeva naknada štete za
povrede u javnom prevozu?

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju reguliše osiguranje putnika u slučaju nezgode, navedeni su slučajevi koji su pokriveni osiguranjem, kao i visina osigurane sume i način naplate štete.

U slučaju da dođe do nezgode neposredno pre, tokom ili nakon putovanja, građani koji koriste prevoz mogu da zahtevaju naknadu štete na osnovu ugovora o osiguranju.

Obaveza o zaključenju ugovora o osiguranju putnika u javnom prevozu u slučaju nezgode je na prevoznicima. Vlasnici prevoznog sredstva imaju obavezu da na vidno mesto, kao i na voznoj karti, istaknu informacije o zaključenom ugovoru, kao i podatke o osiguravajućem društvu.

Po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju putnici u javnom prevozu su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li je lice platilo voznu kartu ili ne.

Kako da nadoknadite štetu koja je
nastala u javnom prevozu?

U slučaju da se desi saobraćajna ili neka druga nezgoda vi kao putnik morate preduzeti određene korake kako biste ostvarili svoja prava.

Obratite se nama kako bi na najbolji mogući način ostvarili vaša prava na naknadu štete.

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem email-a kako bismo Vam objasnili postupak.

KONTAKT

Adresa

Majke Jevrosime 43, 11000 Beograd, Srbija

Telefon

065 322 4804

E-mail

office@bonusgrupa.rs