Evo još jednog leta! Svi žude za odmorom, a koriste ga samo oni koji mogu. Međutim, ni njima nije lako jer valja doneti odluku o izboru mesta i izboru prevoza.

Izbor mesta, kako u pogledu geografskog određenja tako i pogledu kvalitete smeštaja diktira platežna moć korisnika, dok je kod izbora vrste prevoza drugačija situacija. Naravno, ovde govorimo o udaljenostima koje daju mogućnost izbora, jer ako je u pitanju odredište udaljeno više hiljada kilometara suvišno je postavljati pitanje čime ćemo putovati (osim ako cilj odmora ne predstavlja samo putovanje).

Dakle, ograničimo se na daljine do 1500 kilometara.

Ako je u pitanju porodica sa maloletnom decom putovanje podrazumeva izbor četiri prevozna sredstva. Avion, železnica, autobus ili vlastito vozilo. Svako od njih ima svoje prednosti i nedostatke.
Avion je najbrže, najbezbednije i najkomfornije prevozno sredstvo. Međutim, ove prednosti za sobom nose i odgovarajuću cenu, što znači da je u odnosu na druga prevozna sredstva najskuplje.

Železnica je, kao suprotnost avioprevozu najjeftinije, ali zato u sadašnjim prilikama u našoj zemlji daleko najsporije vozilo. Istina, na tom dugom putovanju za koje trebamo odvojiti najmanje 24 sata za pređenih 400 kilometara, postoji mogućnost da se uz solidnu širinu sedišta koristimo šetnjom kroz vagon ili osvežavamo u vagon-restoranu. Međutim, pitanje je da li ove pogodnosti mogu da kompenzuju tako beznadežno dugotrajan put. Prema tome kako se preduzimaju radovi na rekonstrukciji ove vrste prometa kod nas, možemo očekivati da će za nekoliko godina ova vrsta prevoza postati prihvatljivija.

Autobuski saobraćaj je takođe relativno jeftino rešenje, ali na dužim destinacijama nastaju problemi zbog skučenog prostora i nemogućnosti kretanja za vreme dugotrajnih sati putovanja. Osim toga u autobusima uprkos modernim klimatizovanim vozilima kod manje dece dolazi do pojave mučnine, a time i dodatnih problema uz one redovne koje treba očekivati na putu.

Problem dugotrajnog putovanja sa oba navedena sredstva se sastoji u tome što produžava vreme adaptacije na novu sredinu, tako da uz tegobe koje se redovno očekuju pri promeni okoline treba računati i na one koje ostavlja višesatna izloženost tela pokretima i vibracijama na koje nije naviklo.

Vlastito vozilo, iako u pravilu predstavlja skuplje rešenje od prethodna dva, pruža mnoge pogodnosti, kako na putu tako i u toku samog odmora. Prednost na putu čini mogućnost prilagođavanja vlastitom ritmu i brzini putovanja, kao i mogućnosti da se duži put podeli na dve ili više etapa kako ne bi došlo do premora. Posedovnje vlastitog prevoznog sredstva u toku odmora omogućava korisnicima neovisnost o prevozu na kraćim relacijama, što veoma često predstavlja ograničenje željama turista, jer je u pravilu sistem iznajmljivanja vozila po cenama nedostupan prosečnoj porodici. Negativna strana vlastitog prevoza je izražena u rizicima saobraćaja i činjenici da u svakoj prilici vozač mora biti u potpunosti spreman za bezbednu vožnju, što podrazumeva nužnu samokontrolu u svakom pogledu, a što mnogi korisnici odmora žele da izbegnu i da se u potpunosti opuste kako bi tih nekoliko dana u punoj meri uživali.

Mlađe parove bez dece ili turiste-samce ponekad ponese želja da na zamišljene destinacije putuju motociklom. Ovaj vid transporta ima niz prednosti kao i vlastito putničko vozilo uz činjenicu da je od automobila neuporedivo jeftinije, međutim valja voditi računa da su motocikl i njegovi korisnici najranjivija saobraćajna populacija te da ih opasnosti dugih putovanja čine posebno rizičnim.

Bilo bi dobro da nam kažete za šta ste se odlučili. Možda Vam svojim iskustvom možemo pomoći da svoj izbor učinite bezbednijom i jeftinijim.

Bez obzira na to čime putujete i gde putujete nemojte zaboraviti da zaključite polisu putnog osiguranja koja predstavlja zanemariv izdatak, a ima ogromne prednosti u slučaju nezgoda koje niko ne može predvideti, ali se na žalost događaju.