Česta pitanja

Koliki je vaš procenat?

U toku postupka klijent ne snosi nikakve troškove do trenutka dok se ne izvrši isplata naknade štete kada Bonus grupi pripada 15% po ugovornoj obavezi od iznosa naknade štete koju ostvari klijent/oštećeni.

Koliko novca mogu ostvariti u postupku naknade?

Visina naknade štete se određuje na osnovu pregleda medicinske dokumentacije od strane lekara veštaka koji se izjašnjava vezano za vrstu i težinu povrede. Nakon toga stručna služba formira visinu odštetnog zahteva u skladu sa pozitivnim propisima i sudskom praksom.

Koliko dugo traje postupak?

Trajanje postupka naknade štete zavisi od toga u kom svojstvu je osoba učestvovala u nezgodi. Prosečno trajanje naplate štete u slučaju putnika u vozilu je između 15 i 30 dana. U drugim slučajevima može potrajati i duže.

Da li imate nekoga ko bi mogao doći do nas po dokumentaciju?

Trudimo se da svojim klijentima olakšamo što je više moguće, pošto se već nalaze u neprijatnoj situaciji. Imamo ljude koji rade na terenu, potrebno je samo da nam se javite.

POSETITE NAS