Upoređujući broj i učestalost povreda koje se ljudima događaju, povrede na radu zauzimaju značajno drugo mesto, odmah iza onih u saobraćaju.Međutim, kada govorimo o efikasnosti naknade štete u takvim slučajevima moramo zaključiti da ona i u pogledu obima i u pogledu tehnike sprovođenja znatno zaostaje za efikasnošću koja se ostvaruje u slučajevima povreda u saobraćaju.To se pre svega ogleda u nekoliko bitnih činjenica:Ne postoji zakonska obaveza poslodavca da osigura radnike (osim u izuzetnim slučajevima).Kod osiguranja radnika ne postoji minimum sume…