Kako da nadoknadite štetu od ujeda psa?

Prilikom ujeda psa lutalice može doći do materijalne štete (npr. pocepana odeća) i nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova, fizičkih bolova i straha. 

Šta da radite ako vas ujede pas?

Neophodno je utvrditi da li je pas koji je izvršio ujed vlasnički pas ili je u pitanju pas lutalica.
U slučaju da je u pitanju vlasnički pas, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je vlasnik psa, dok u slučaju kada je u pitanju pas lutalica to je Grad Beograd i Javno komunalno preduzeće ,,Veterina Beograd“ u slučaju kada se ujed dogodio na teritoriji Beograda.

Prikupljanje dokaza:

Odmah nakon ujeda je potrebno pribaviti na licu mesta informacije da li je još neko lice videlo napad i podatke o tom licu u smislu kontakt telefona imena i adrese radi eventualnog kasnijeg svedočenja na sudu.

Poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad.

Nakon ujeda potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć i zatražiti od doktora da na svom medicinskom nalazu konstatuje da je reč o povredi koja je izazvana ujedom psa.

Potebno je ,,Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio prijaviti napad radi eventualnog izlaska na teren identifikacije i hvatanja psa lutalice.

Nakon procesa pribavljanja dokaza pokreće se postupak za naplatu štete. Ovaj postupak se može voditi kao vansudski ili sudski proces.

Kako da nadoknadite štetu od elementarnih
nepogoda?

Moguće je naplatitii štetu koja je nastupila usled elementarnih nepogoda i obaveza države je da nadoknadi ovakvu štetu. Neophodno je da Vlada utvrdi da je nastupila elementarna nepogoda.

Kome se isplaćuje?

Svako ima pravo na naknadu štete koju pretrpi. Bespravno sagrađeni objekti imaju isto pravo na naknadu, kao i oni objekti koji su legalni – naravno veću sumu će dobiti onaj objekat koji je legalizovan, u slučaju da materijalna šteta nastane zbog požara, poplave, zemljotresa ili druge elementarne nepogode.

Kako da ostvarite pravo na naknadu štete od elementarnih nepogoda?

Da bi ostvarili pravo na naknadu štete potrebno je da se prvo obratite lokalnoj samoupravi i da podnesete zahtev za naknadu štete. Potom Vlada određuje i formira komisije koje će po određenoj metodologiji rada utvrditi štetu i komisija donosi pojedinačne akte kojima se utvrđuje šteta!
Za više informacija kontaktirajte Bonus grupu, pozivom na broj:
ili nam pišite na:

office@bonusgrupa.rs

Da li je moguća nadoknada štete za
kašnjenje aviona?

Nažalost, kašnjenje leta može uzrokovati velike nelagode i stresne situacije. Vaša putnička prava, propisana Evropskom Uredbom 261/04, štite vas u slučaju kašnjenja leta.
Postupak realizacije:

Popunite podatke o svom letu i mi ćemo izračunati iznos naknade štete koju morate dobiti.

Kada prikupimo sve potrebne informacije koje se odnose na vaš let, mi ćemo preduzeti sve mere kako biste dobili svoju naknadu štete, a u slučaju potrebe podnećemo žalbe pred nadležnim administrativnim telima i pokrenućemo parnicu protiv avio-kompanije.

Kako da ostvarite naknadu neosnovano naplaćenih troškova od banaka i drugih pravnih lica?

Ukoliko ste imali zaključen ugovor o kreditu kod poslovnih banaka u Srbiji i po ugovoru o kreditu ste platili troškove obrade, osiguranje ili praćenje kredita, imate pravo da potražujete da Vam se vrate iznosi koje ste platili na ime ovih stavki.

Banke možete da tužite za troškove obrade kredita, praćenje kredita i proviziju za NKOSK:

Troškovi obrade kredita su naplaćivani u iznosu od 2% od ukupnog iznosa kredita, ili fiksno (15.000 dinara). Naplata ovog troška je nezakonita i to potvrđuje stav Vrhovnog suda.

Praćenje odnosno administriranje kredita, koje su banke naplaćivale mesečno, kvartalno, polugodišnje Ili godišnje (na primer 0,5% na ostatak duga ili u fiksnom iznosu 500 dinara mesečno) je takođe nezakonito, a to važi I za trošak obrade kredita. U ovim slučajevima sudovi takođe presuđuju u korist tužilaca.

• Najbitnija stavka je naplata sa većim novčanim iznosima, kao što je na primer osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita NKOSK. Banke su naplaćivale između 1,75 i 2,5% dužnicima od odobrenog kredita. I u ovakvim slučajevima sudovi presuđuju najčešće u korist tužilaca.

Doneto je nekoliko stotina pravosudnih presuda u korist oštećenih, a za detaljnije informacije o ovome nam pišite ili nas pozovite na broj telefona:

Zašto treba da angažujete Bonus grupu:

Plaćanje samo pri postignutom rezultatu, dakle ne plaćate ništa ukoliko ne dobijemo vašu naknadu štete…

Stručni kadrovi i tim saradnika koji imaju višegodišnje iskustvo..

Koristeći naše usluge, potraživanje naknade štete biće za vas lak i bezbrižan proces.

Maksimalna naknada štete –
mi znamo kako!

KONTAKT

Adresa

Majke Jevrosime 43, 11000 Beograd, Srbija

Telefon

0653184766 i 0653104466

E-mail

office@bonusgrupa.rs